דלג לתוכן.

לא בלוג
ניווט:
11 פברואר, 2011

בזכות הכוח – עבודות בחוף בית ינאי

לפני שבועות אחדים עלו באישון לילה דחפורים על חוף בית ינאי לבצע פעולות לחיזוק המצוק ללא אישור בנייה או הליך תכנוני מסודר. חלק מהמיליונרים (או המיליארדרים) נמנעו מכך, בעוד אחרים שילמו עבור ביצוע העבודות, ותחת בתיהם נעשו ביצורים רחבים במיוחד: סוללת סלעים ועפר מבסיס המצוק ועד קו המים. טוב, ליתר דיוק מדובר בדחפורים אלא במחפרים, והעבודות לא התבצעו רק באישון לילה, אלא נמשכו ימים ספורים מסביב לשעון. פרופ' משה רובין, תושב המצוק ששימש עד המקרה כיו"ר הוועד המקומי, הודה בראיון במעריב שהדבר נעשה מחשש שהעבודות – אשר בוצעו על סמך "צו למניעת אסון" שהוציאה המועצה האזורית – ייעצרו.

אפשר לחשוב שהמצוק המתמוטט של בית ינאי או של קו החוף בכלל או משהו חדש. המצוק נמצא בתהליך טבעי של התמוטטות זה עשרות בשנים – עוד הרבה לפני שרוב דיירי האלפיון העליון שבראשו רכשו את נכסיהם. הדיונים סביב הדרכים לעצירת התהליך, אם בכלל, כבר סיפקו ערימות ניירת שיכולות להגיע לגובה המצוק עצמו, וגם לאחר שמבקר המדינה כתב דו"ח בנושא, טרם נבחר הפתרון לבעייה. אבל מישהו בעמק חפר, נטל לעצמו את הזכות לקבוע כי דווקא עכשיו, ממש עכשיו, מתרחש אסון. ובאיזה אסון מדובר? נכון, בפגיעה בווילות שעל גג המצוק. אסון לאומי של ממש.

נדמה כי מדובר בפעולה ספונטנית מתוכננת היטב. כבר לפני שנתיים, אמר ראש המועצה האיזורית עמק חפר, רני אידן, בדיון שנערך בכנסת בעניין, שלמועצה יש בעיה להתמודד עם הדרישה לערוך תסקיר השפעה על הסביבה לביצוע תוכנית מסודרת. בשיחות המסדרון, כך מספר לי אחד הירוקים שנכח בדיון, ניתן היה להבין מפיו שבסוף יבצעו את העבודות ללא האישורים. והנה, יום בהיר אחד, ללא התרעה מוקדמת, עושים שימוש "צו למניעת אסון". פתרון המבריק, או שמא יש לומר פיטרון מבריק – כי הנה כולם פטורים מכל הביורוקרטיה הזו של תסקירי השפעה על הסביבה.


תגידו, באיזה זכות אתם הורסים לי את החוף ואת שביל ישראל העובר בו? מי שמכם לקבוע כי באה עת? אדוני ראש המועצה, מתי התרעת שתוציא צו למניעת אסון? מה זה התרגיל המלוכלך הזה?! בשביל מי ולמה? ואם מדובר באסון, מדוע לא בוצעו עבודות תחת כפר הנוער נעורים, שם הכרסום במצוק חמור במיוחד? באיזה מומחה התייעצת לפני שאישרת כך סתם לחרע את לנו את הים? אה, במהנדס המועצה שכפוף לך. שיגעון. מישהו סיפר לך שאתה לא שלוחם של בעלי ההון, ושפיסת החוף הזו נתונה בידך למשמרת לא רק על ידי כל תושבי עמק חפר אלא על ידי אזרחי המדינה כולם?

ואתם, שביצעתם את העבודות האגרסיבית על החוף תחת בתיכם: איך אתם לא מתביישים להיכנס ככה למרחב הציבורי עם כלים כבדים?! ועוד אחרי שמבקר המדינה קבע שגם אתם והיעדר מערכת הביוב שלכם, אחראים להתמוטטות המצוק. לא ברור איך שכנעתם את הרשויות לאשר לכם את העבודות הספק-חוקיות האלה, שנעשו בזכות הכוח. אני יודע, אתם חושבים שזה החוף שלכם. לא חלילה כי אתם מלאים בכסף והעולם שייך לכם, אלא כי אתם גרים שם, ומה לי, שאפילו לא חי במרחק נסיעת אופניים, עם החוף הזה. אז תרשו לי להזכיר: זה החוף שלי. שלי ושל כל אחד אחר מבני הארץ הזו, לא שלכם. אתם השכנים שלנו לנכס הציבורי הזה, לא יותר.

+++++++++++ בוקסה +++++++

במשרד להגנת הסביבה מסבירים כי העבודות, שהתבצעו ללא ידיעתו או אישורו, אינן מבוססות על תכנון הנדסי המתחשב בתנועת החול ותהליכים חופיים הפוגעות בסביבה החופית, אולי אף לטווח ארוך. "השר להגנת הסביבה", מסר המשרד, "רואה בחומרה את העבודות שהתבצעו בחוף בית ינאי".

"המשרד להגנת הסביבה אינו מקבל פגיעה בשטח רשות הרבים לטובת קניינם הפרטי של מספר מצומצם של אנשים". אם קיימת סכנה מידית לבני אדם, המשרד סבור שצריך להתריע עליה ולפנות את הציבור מהאזור לשמירת ביטחונו. "במידה שמדובר רק בסכנה לרכוש התושבים, המשרד סבור כי הדרך הנכונה היא לבצע תחילה הליך תכנוני מסודר בטרם תחילת העבודות". החקירה בנושא בה פתח המשרד טרם הסתיימה.

+++++++++

קישורים
תושבים ביצעו עבודות לחיזוק המצוק וחסמו החוף, מעריב

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/201/296.html

דוח מבקר המדינה בנושא

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=582&id=2&frompage=353&contentid=11359&parentcid=11359&bctype=2&startpage=8&direction=1&sw=1024&hw=698&cn=%E4%FA%EE%E5%E3%E3%E5%FA%EF%20%F9%EC%20%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%F9%EC%E8%E5%EF%20%F2%ED%20%FA%E4%EC%E9%EB%E9%20%E4%F8%F1%20%E4%EE%F6%E5%F7%20%E4%E7%E5%F4%E9

++++++++++++++++++++++
תגובות המועצה האיזורית ככתבן וכלשונן. תוציאו מזה מה שבא לכן:

בעקבות הסערה הדרמטית שאירעה לפני כחודש, כמוה לא ידענו מאז 1968, והנזקים
הקשים שנגרמו למצוק, הוציא מהנדס הוועדה המקומית צו למניעת אסון – צו לביצוע
עבודות דחופות למניעת סכנות בהתאם לחוק העזר בדבר מבנים מסוכנים, שמשמעותו הגנה
חלקית על החלק התחתון של המצוק בכדי להקטין את הבלייה. זאת עקב הסכנה הנשקפת
לבתים שמעל המצוק ובעיקר, לציבור הצועדים על החוף מתחת למצוק.

היקף עבודות החירום שבוצעו הוא הקטן ביותר האפשרי בנסיבות הקיימות וזאת בהתייחס
לגובה המצוק.

יודגש כי מאז היו התמוטטויות נוספות במצוק בית-ינאי והנזקים היו מוגבלים בזכות
עבודות החירום שבוצעו.

המועצה יידעה את מנהל מקרקעי ישראל על ביצוע העבודות.

העבודות מומנו ע"י תרומות של תושבים מבית-ינאי באחריות הוועד המקומי והמועצה.

המועצה מקווה שעד שהוועדה שמינה ראש הממשלה לטיפול בנושא המצוקים תקבע את
מסקנותיה ותפעל למימושן, יישארו עדיין מצוקים אותם ניתן יהיה להציל.

חיים אלטמן
דובר המועצה

שאלה:
מדוע העדיפה המועצה את האינטרס של הרבים המשתמשים בחוף על פני המעטים
העושים שימוש במעלה המצוק?
במילים אחרות: כשמדובר בסכנה לרכוש מדוע לא לבצע הליך תכנוני מסודר? ואם יש
סכנה ברורה ומיידית מדוע לא לפנות את הציבור מהאיזור?

תשובה:
עיקר הבעיה היא שהמדינה אינה מאפשרת הליך תכנוני מסודר.
קרא את דו"ח מבקר המדינה בנושא.

המועצה מצאה את האיזון הנכון בין השניים.
בשלב הראשון נדרשה פעולה מהירה כדי להגן על המצוק ולמנוע סכנת חיים.
בנוסף הוצבו במקום שלטים רבים המזהירים את הצועדים, כפי שנעשה במקומות האחרים
לאורך החוף שם ישנם מצוקים.
בשלב השני יבוצעו שיפורים והתאמות כדי לאפשר מעבר נוח של הולכי רגל באזור.
בימים בהם הים שקט והיו רבים כאלה מאז ניתן לעבור במקום ללא כל בעיה.

חשוב שתדע שבעקבות המפולת שהתרחשה במקום הגיעו הסלעים אל תוך הים וסגרו את
אפשרות המעבר. כך שגם אם לא היו מבוצעות העבודות, גם אז לא ניתן היה לעבור שם.

דובר המועצה

*******
מה שמצאתי בדו"ח המבקר בעניין זה הוא :

כבר בשנת 1998 הורתה ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה
הארצית לתכנון ולבנייה, לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר, להכין
תכנית מפורטת שתסדיר את הבנייה באותם מגרשים תוך קביעת הנחיות בנושא סילוק
השפכים והניקוז והנחיות אחרות שיבטיחו שמירה על יציבות המצוק. אולם עד
למועד סיום הביקורת, בשנת 2009, לא הושלמה הכנת התכנית.

וגם:
…ואולם הוועדה המקומית עמק חפר לא פעלה לעיגון התנאים שנקבעו בהחלטת
הולנת"ע בעניין התכניות הנקודתיות..

וגם:
משרד מבקר המדינה העיר לוועדה המקומית עמק חפר על שלא פעלה כנדרש לקידום
הכנת התכנית המפורטת; זו נועדה להסדיר את הבנייה על המצוק כדי למנוע פגיעה
נוספת ביציבותו

וגם:

משרד מבקר המדינה העיר לוועדה המקומית עמק חפר ולמשרד הפנים כי את נושא
הבנייה על המצוק יש להסדיר בתכנית כוללת ומקיפה, שתביא בחשבון את ההשפעות
ההדדיות בין המגרשים ותבטיח שפעולות הבנייה לא יפגעו במצוק.

שאלה: אשמח אם תאיר את עיני באשר לכך שהמדינה אינה מאפשרת הליך תכנוני מסודר.
תשובה:
דו"ח המבקר התעלם מהבהרות המועצה להערותיו באשר לפעולותיה בנושא הבניה
במגרשים הגובלים במצוק כגון הגבלת הבניה מערבה, וכן הסדרת נושא השפכים והניקוז.

ביתר פירוט – תגובתי לתקשורת בעקבות דו"ח המבקר:

המועצה בדעה ברורה כי ראוי שמבקר המדינה יבחן היטב את ממצאיו ביחס למועצה בנושא
המצוקים, היות ונראה כי ממצאיו מבוססים על הבנות שגויות ומוטעות.

מדובר בנושא כלל-ארצי בעל אינטרס לאומי, המצוי בסמכות ושליטה מלאים של השלטון
המרכזי (על שלל רשויותיו/זרועותיו) ולפיכך האחריות המלאה בנושא זה רובצת אך ורק
לפתחו.

המועצה פעלה כמיטב יכולתה לקדם פתרון בנושא זה ואף פנתה פעמים רבות, בכתב
ובעל-פה, לגורמים המוסמכים – אולם לא זכתה לשיתוף פעולה.

המועצה נכונה לסייע לקידום הנושא, אולם בהעדר פעולות והשקעות מצד השלטון המרכזי
– כלל לא ניתן לקדם נושא זה.

המדובר במשאב לאומי המשמש את כלל הציבור בישראל וככזה, הוא מחייב התייחסות
ופעולה שלטונית וממלכתית כלל-ארצית ולא יוזמות מקומיות שאין להן תוחלת.

המועצה השקיעה מאמצים ומשאבים רבים בנושא הכנת סקרים ותכנון על-ידי בעלי מקצוע
ומתכננים מהשורה הראשונה. במסגרת זו, הוכנו הצעות רבות לחיזוק המצוק במספר
שיטות, אשר הוצגו בפני הגורמים הרלבנטיים: המשרד להגנת הסביבה ומינהל התכנון
במשרד הפנים.

המועצה החלה בעבודתה בנושא זה זמן רב לפני שהמדינה "התעוררה" לבחון קביעת
עקרונות לטיפול במצוקים ומאחר ולא היתה קיימת מדיניות ממשלתית אחידה, משרדי
הממשלה לא אישרו את החלופות שהוצגו ע"י המועצה ודרשו עוד ועוד פתרונות וחלופות.
עד עתה כלל לא נמסרו הנחיות רשמיות לטיפול במצוק מאת הוועדה הבין-משרדית שהוקמה
על-ידי משרד ראש הממשלה. למעשה, כל הפתרונות שנמצאים בשטח הם בגדר ניסוי בלבד.

יודגש כי ההשקעה שנדרשת לתכנון לבדו הינה גבוהה ביותר והינה בסך של כ-1 מיליון
₪ לתכנון נקודתי של כ-1,200 מ' ₪ במצוק שלצד בית ינאי.

למותר מלציין כי הן ההיבט התכנוני והן ההיבט הביצועי כרוכים בהשקעת משאבים
כספיים אדירים.

בעובדה, המועצה לא זכתה לקבל מהמדינה ולו שקל אחד כדי לקדם את שלב התכנון!

בניה במצוק בית ינאי

בפועל, נעשו פעולות אכיפה ואף משרד המבקר מודע לכך – אולם למרות זאת, לפעולות
האכיפה לא ניתן משקל ראוי בדו"ח.

מעמדה של הוועדה המקומית בעניין זה ובכלל, אינו של גוף ביצועי אלא כמוסד תכנון
הדן בהליכי רישוי ותכנון.

לפיכך, אין כל מקום והצדקה לכלול את הוועדה המקומית כבעלת אחריות בנושא זה.

ראוי לציין כי המועצה פעלה נמרצות בנושא הסדרת סילוק השפכים בישוב בית ינאי
והשלימה זה מכבר את התקנת מערכת הביוב, כך שאין לכך כל השלכה על נושא המצוק או
על חשש לזיהום כלשהו.

יוער בהקשר זה כי התקנת מערכת הביוב כאמור, הייתה כרוכה בהשקעה כספית ניכרת
לנוכח הטופוגרפיה הקיימת.

בנושא ניקוז מי הנגר, נבהיר כי מבחינת המועצה הניקוז העילי הקיים הינו סביר.
בנוגע להשלכות הניקוז על המצוק, הרי שכדי לשנות את תוואי הניקוז כך שהוא לא
יופנה כלל למצוק – הדבר מחייב השקעת משאבים רבים בשינוי פני השטח והגבהת המצוק
הקיים.

למותר לציין כי עניין זה אינו דבר של מה בכך וככל שנושא זה יהיה חלק מהפתרון
הכולל, הרי שהמדינה תצטרך למצוא לכך משאבים מתאימים.

המועצה אינה מאפשרת לבנות מערבה מקו הבניין המערבי.

לסיכום

בעיה זו מצריכה התמודדות מערכתית כלל-ארצית ביוזמה ובניהול של ממשלת ישראל על
משרדיה ורשויותיה.

המועצה נכונה לסייע ככל הניתן – אולם סמכויותיה מוגבלות ומשאביה מדולדלים
ובוודאי שהם אינם צריכים לממן עלויות עתק אלו.

המועצה פעלה ותפעל כמיטב יכולתה – אולם בנסיבות הקיימות לא ניתן לבוא אליה
בטענות או להטיל עליה אחריות כלשהי.

חיים אלטמן
דובר המועצה

Posted by גילי in כללי

אין תגובות »

פוסט זה פורסם ב- יום שישי, 11 פברואר, 2011 בשעה 0:05 בנושא: כללי. ניתן לראות תגובות של גולשים בעזרת רסס 2.0 תגובות. ניתן להגיב, או לעשות טרקבק מהאתר שלך.

השארת תגובה

XHTML: ניתן להשתמש בתגיות הבאות: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>